در زیر قیمت سیستم‌های نرم افزار حسابداری فروشگاهی سپیدار را مشاهده می‌نمایید. جهت ثبت سفارش و یا هماهنگی جهت جلسه حضوری اطلاعات خود را ثبت نمایید.

 • Hidden
 • نسخه و سطح نرم افزار

 • زیر سیستم‌های تکمیلی

 • تعداد صندوق فروشگاهی و دفتر حساب فروشگاه

 • به صورت پیش فرض روی 1 صندوق فروشگاهی نصب می‌شود. اگر نیاز به نصب روی تعداد صندوق فروشگاهی بیشتری دارید از این بخش انتخاب کنید.
 • قیمت: 0 ریال
 • به صورت پیش فرض امکان تعریف 2 دفتر حساب برای فروشگاه وجود دارد. اگر نیاز به تعریف تعداد دفتر حساب بیشتری برای فروشگاه دارید از این بخش انتخاب کنید.
 • قیمت: 0 ریال
 • خدمات نصب و آموزش اولیه استقرار

 • قیمت: 0 ریال

  نکته 1: هزینه دریافت سایر خدمات از نماینده به ازای هر ساعت 3,000,000 ریال است.

  نکته 2: هزینه ایاب و ذهاب خارج از شهر برای دریافت خدمات بر عهده مشتری است.

  نکته 3: خدمات نصب و آموزش اولیه استقرار (تعریف انبار، کالا، طرف حساب و بانک و نحوه ثبت و ویرایش فاکتور) و گزارش‌گیری (کاردکس کالا، مرور طرف حساب و نحوه بستن حساب صندوقدار) حداکثر در 1 ساعت انجام می‌شود.

 • قیمت نهایی و ثبت سفارش

  • 0 ریال
  • 0 ریال
  • 0 ریال