همکار فروش سپیدار

شرکت سپهر هوش افزار آرنیکا نماینده رسمی سپیدار در نظر دارد شبکه فروش خود را توسعه دهد لذا از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بویژه مدیران و مشاوران مالی ، حسابرسان ، حسابداران ، دانشجویان و علاقه مندان جهت همکاری در توسعه شبکه فروش این شرکت دعوت به عمل می آورد.

فرم درخواست همکاری