اخبار

از گوش چپ برای جواب دادن به تلفن همراه استفاده کنید
محققان معتقدند صحبت کردن با گوش راست باعث میشود امواج موبایل مستقیما روی مغز اثر بگذارند.

آدرس کانال تلگرام :

https://t.me/arnikaware

۵ نرم افزار جایگزین برای TeamViewer
Windows Remote Desktop Connection
Chrome Remote Desktop
Ammyy Admin
AnyDesk
Splashtop

آدرس کانال تلگرام :

https://t.me/arnikaware