تخفیف کارگاه حقوق و دستمزد

کارگاه آموزشی و کاربردی حسابداری حقوق و دستمزد ویژه دانشجویان و متقاضیان ورود به بازار کار در آموزشگاه فنی و حرفه ای ویرا در استان قم

۶ ساعت ( ۳ جلسه ۲ساعته)

هدف :

  • ارائه مباحث بصورت کاملا کاربردی و عملی
  • ارتقای سطح مهارتی کار و آشنایی با آخرین قوانین حوزه کار ، تامین اجتماعی و مالیاتی
  • ارتقای سطح مهارتی کار با حسابداری  حقوق و دستمزد برای آماده سازی هنرجویان و دانشجویان جهت ورود به بازار کار

محتوای دوره :

  • نحوه محاسبات حقوق و مزایا ، کسورات ، عیدی ، سنوات و …
  • چگونگی و نحوه ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد
  • تهیه و تنظیم لیست مالیات و بیمه تامین اجتماعی و نکات مربوطه

اطلاعات بیشتر و راهنمایی :

۳۶۲۰۰۰۷۲ و ۳۲۴۰۰۹۹۴